20111216

Åre, Sweden. Chris and kalle trying to work.

Inga kommentarer: